ViuTV 專訪

陳天楠(法齊)師傅接受ViuTV 專訪

晚吹 – 總有一瓣喺左近  第89集 查日腳
https://www.viu.tv/encore/talker-one-beside-you-3/talker–one-beside-you-3e89cha-yat-geuk

 

 

如果靈體已附身,最後還是找法科師傅處理:

到香港ViuTv晚吹 – 總有一瓣喺左近節目第93集 驅鬼(I),陳師傅即場講解如何驅鬼,並即場為男主持JJ,清除身上陰氣。

晚吹 – 總有一瓣喺左近  第93集 驅鬼(I)
https://viu.tv/encore/talker-one-beside-you-3/talker–one-beside-you-3e93kui-gwai–i

 

 

接受ViuTV挑戰,拍攝驅鬼真人Show

晚吹 – 總有一瓣喺左近第94集 驅鬼(II)  接受ViuTV挑戰,拍攝驅鬼真人Show

晚吹 – 總有一瓣喺左近  第94集 驅鬼(II)
https://viu.tv/encore/talker-one-beside-you-3/talker–one-beside-you-3e94kui-gwai–ii

 

師傅即埸示範替詹朗林JJ驅除陰氣:

全集內容,請收看ViuTV晚吹 – 總有一瓣喺左近  第93集 驅鬼
https://viu.tv/encore/talker-one-beside-you-3/talker–one-beside-you-3e93kui-gwai–i


陳法齊師傅即場為事主驅邪捉鬼(1)


陳法齊師傅即場為事主驅邪捉鬼(2)


陳法齊師傅即場為事主驅邪捉鬼(3)

全集內容,請收看ViuTV 晚吹 – 總有一瓣喺左近 第94集 驅鬼
https://viu.tv/encore/talker-one-beside-you-3/talker–one-beside-you-3e94kui-gwai–ii

(181)

Author: admin